Skräddarsydda onlinesystem

Vi programmerar skräddarsydda onlinesystem som passar er verksamhet
Programmering och kundanpassade onlinesystem

De systemen som vi tar fram är baserade på Bootstrap ramverk och byggs med PHP programmering.
Exempel på system som vi tar fram på kunders begäran och special anpassat är;
tidredovisningssystem, faktureringssystem, CRM-system och ordersystem.

Arbetsprocessen
  • Vi sätter oss och går igenom befintligt arbetsflöde och arbetsprocess
  • Vi väger fördelar och nackdelar med ett eget, anpassat system, kontra befintligt på marknaden
  • Vi tar gemensamt med kunden fram ett förslag på hur systemet skall utformas
  • Vi tar fram en offert och förslag så att vi ser att allt vi pratat om stämmer överens med offerten
  • Vi påbörjar projektet och låter er som kund godkänna det vi tagit fram i delsteg under projektet
  • När ni som kund godkänner projektet som klart publicerar vi det och går live